Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 juni

Nieuws afbeelding


Uitnodiging

Hierbij nodigt het bestuur van HockeyclubGilze-Rijen u uit tot het bijwonen van de Algemene LedenVergadering.

 

Datum          : Dinsdag 19 juni 2018

Plaats           : Clubhuis, Sportparkweg 9 te Rijen.

Wie              : Alle seniorleden en ouders van juniorleden

Aanvang       : 19.30 uur.

Agenda        

 

·       Opening

·       Ingekomen stukken

·       Jaaroverzicht

·       TC

·       Financieel jaarverslag

·       Bestuursoverdracht

o  Aftredend niet herkiesbaar: Paul Kin, voorzitter

Anne Kin (Lammertink), secretaris

De volgende kandidaten worden door het bestuur voorgedragen:

o  Freek van Baardwijk, voorzitter

o  Annemijn Bulten, secretaris

 

·       Begroting en vaststelling contributie

·       Rondvraag

·       Afsluiting

 

Kandidaten voor de functie van voorzitter en secretaris kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering melden bij de secretaris. Kandidaten dienen ten minste 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden te overleggen.

 

Wij hopen u allen te begroeten op deze avond.

 

Het bestuur HCGR

Bart Grüter

Anne de Hoon

Anne Kin

Paul Kin

Jeroen Krol

Miriam Naalden

Rob Wijngaard

 


Algemeen | 29 Mei