Er wordt momenteel minder gesproeid!

Nieuws afbeelding


Beste leden, 

In verband met de aanhoudende droogte hebben, op last van de gemeente, moeten besluiten de komende periode minder te gaan sproeien. Dit houdt in:
  • Per wedstrijd wordt er maximaal 1 keer gesproeid (dit kan dus ook betekenen dat er niet gesproeid wordt). 
  • Op een trainingsavond wordt er maximaal 1 keer gesproeid per trainingsavond per veld
Zo lang de droogte aan houdt zullen we dit beleid voeren. We hopen op jullie begrip. 


App | 15 Mei