Van de voorzitter

Nieuws afbeelding

Beste leden,

In een normaal hockeyjaar zouden we ons nu op gaan maken voor het einde van het seizoen en zouden we nog een paar mooie hockeyweekenden voor de boeg hebben en leuke afsluitende activiteiten. We hoeven jullie uiteraard niet uit te leggen dat het helaas geen normaal seizoen is.

Zo goed als mogelijk proberen we, voor de junioren en jonge senioren, te zorgen dat er toch getraind kan worden en dat er onderling gehockeyd kan worden.

Om het seizoen toch nog een beetje feestelijk af te sluiten organiseert de evenementencommissie nog twee activiteiten voor de jeugd (26 juni Mario dag voor D-jeugd en jonger & 27 juni event voor ABC) en bereiden ze al een spetterde (her)opening voor.

En verder richten we ons alvast op het volgende seizoen. We leggen de laatste hand aan het complex en het clubhuis, met de nieuwe watervelden, het oefenveldje, de ledverlichting en nu ook een mooi scorebord. Als we volgend jaar weer normaal mogen spelen, dan doen we dat sowieso op het mooiste hockeycomplex uit de regio!

Daarnaast is onze ledenwervingscommissie hard bezig om weer een hoop kinderen te interesseren voor onze mooie sport. De eerste resultaten zijn al zichtbaar.

We zijn ook alweer bezig met de teamsamenstelling voor volgend seizoen en hebben inmiddels ook alweer een nieuwe trainer voor Heren 1 gevonden.

Als de corona epidemie onder controle komt, dan staan alle seinen dus op groen voor een fantastisch nieuw seizoen.

Hoewel de afgelopen periode financieel lastig is geweest voor de hockeyclub, bijvoorbeeld door wegvallende kantine inkomsten, vond het bestuur toch dat we moesten proberen jullie enigszins tegemoet te komen voor het verlies aan hockeyplezier. Gelukkig is de vereniging financieel gezond (en dat willen we natuurlijk ook blijven), waardoor we jullie iets kunnen compenseren zonder dat dit direct de gezondheid van de club aantast. In plaats van de volledige contributie voor de 2e helft te incasseren, kiezen we ervoor iedereen voor de 2e helft van het seizoen als ‘trainingslid’ te behandelen. Binnenkort incasseert de penningmeester dus 75 euro (i.p.v. 120) bij senioren en 52,50 (i.p.v. 87,50) voor jeugdleden voor de 2eseizoenshelft.

Rest me alle trainers, coaches en andere vrijwilligers te bedanken, die er voor hebben gezorgd dat we toch zoveel mogelijk door hebben kunnen draaien.

Ik vertrouw erop dat we volgend seizoen weer als vanouds een geweldig seizoen gaan krijgen. Aan jullie en ons zal het niet liggen!

Freek van Baardwijk

Voorzitter

 

 

 

 


App | 16 Mei