Tweede ALV op 5 Oktober

Nieuws afbeelding

Geachte leden, 

 

Op 14 september jl. heeft er een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Hockeyclub Gilze Rijen plaatsgevonden.

Op de agenda stond het onderwerp statutenwijziging geagendeerd. 

Voor deze besluiten is een quorum nodig om tot besluitvorming te kunnen komen. Dit quorum is niet behaald, waardoor het noodzakelijk is om de statutenwijziging opnieuw te agenderen op de ALV van 5 oktober 2020.

 

Om u tijdig over deze voorgenomen besluiten te kunnen informeren, kunt u de noodzakelijke documenten opvragen via [email protected].

 

Op de ALV van 5 oktober 2020 kunnen bovengenoemde, voorgenomen besluiten, gezien de eerdere agendering op de ALV van 14 september jl., zonder quorumvereiste worden genomen.

Mocht u aanwezig willen zijn bij de ALV van 5 oktober 2020 dan kunt u zich hiervoor via [email protected] aanmelden.

 

De volledige agenda en de mogelijkheid tot het afgeven van een volmacht, indien u niet aanwezig kunt zijn, volgt in de aankomende week.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


Het bestuur van hockeyclub Gilze-Rijen


App | 17 September