Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding De voorlopige datum voor de algemene ledenvergadering is 14 september 2020. 


Uiteraard onder het voorbehoud dat er dan samenkomsten georganiseerd mogen worden en het het corona-virus dus niet weer voor uitstel zorgt.

We zullen jullie te zijner tijd de 'officiele' uitnodiging sturen.


App | 31 Juli