TC Nieuws - Lijncoördinatoren voor organisatie jeugdtrainingen

Nieuws afbeeldingVoor komend seizoen 2019-2020 hebben we binnen de jeugd van TC HCGR lijncoördinatoren aangesteld welke onder supervisie van de TC mee gaan helpen aan het verder professionaliseren van de jeugdtrainingen. 

In dit bericht willen we toelichten wat de rol van een lijncoördinator zal zijn. 

Middels het bieden van structuur en een vast aanspreekpunt beogen we op technisch vlak groei te realiseren en daarmee het spelplezier zo nodig verder te verhogen.

A- B-C-D lijn

A-lijn valt onder TC senioren : Sander Robbers & Caithlyn Zwaan. ([email protected])

B-C-D lijn valt onder TC jeugd : Miriam Naalden & Harold Schuurman ([email protected])

De lijncoördinator (binnen de A-B-C-D lijn) is het 1e aanspreekpunt vwb trainings gerelateerde zaken voor de betreffende categorie. Ze zijn het cement tussen de stenen en brengen de verbinding vwb trainingsgerelateerde zaken tussen trainers, spelers, coaches, ouders en de TC.

De lijncoördinator zal:
• Met de trainers in zijn/haar lijn doelen/technische verwachtingen bespreken hoe, wanneer, welke technische vaardigheden gedurende het jaar aangeleerd dienen te worden. HCGR zal ook mede gebruik maken van de ondersteuning van Hockeypraktijk; (https://www.hockeypraktijk.nl/)
• Trainers ondersteunen op technisch en sociaal gebied;
• Een aanspreekpunt voor trainers, spelers, coaches, ouders en de TC zijn als er trainer/trainings gerelateerde vragen zijn;
• De brug zijn tussen trainers & de TC;
• Periodiek aanwezig zijn bij de trainingen.

Door de inzet van de lijncoördinatoren
• Brengen we meer focus aan op het technisch vlak;
• Wordt de ontwikkeling van de trainers en de spelers nauwlettender gevolgd;
• Werken we gedurende het seizoen aan meer structuur op het gebied van inhoud van de aangeboden trainingen;
• Is er een betere ondersteuning voor onze trainers op technisch en sociaal vlak.

We willen graag benadrukken als er trainingsgerelateerde zaken te bespreken zijn dat de trainer het eerste aanspreekpunt is. Mocht ondersteuning van de lijncoördinator nodig zijn (bijvoorbeeld men komt er samen niet uit, verschil van inzicht oid) dan kan je die dus benaderen.

De lijncoördinatoren seizoen 2019-2020 : 
A-lijn
Linde Grootswagers


B-lijn
Matthijs Kin


C-lijn
Pleun de Jong


D-lijn
Leonoor Soomers


Jongste Jeugd (E-F lijn, Benjamins & Mini’s)
TC verantwoordelijkheid : Martje Langerwerf & Anne de Hoon ([email protected])

Bij de Jongste Jeugd zal de inzet van de lijncoördinator primair gericht zijn op het bieden van een aanspreekpunt voor de trainers Jongste Jeugd en het begeleiden van deze groep trainers. De lijncoördinator zal op de woensdagmiddagen tijdens de trainingen van deze groep aanwezig zijn.

Miranda Lips (lijncoördinator Jongste Jeugd)


Voor vragen van ouders en coaches Jongste Jeugd zal TC lid Martje Langerwerf het aanspreekpunt zijn :

Martje Langerwerf


@Jongste Jeugd coaches : Hockey technische input voor de trainingen (obv observaties tijdens de wedstrijd) kan uiteraard direct tussen jullie en de trainers gecommuniceerd worden, graag zelfs.

De lijncoördinatoren houden in augustus een kick-off met de train(st)ers in hun lijn. (Indien nog niet bekend) zullen de uitnodigingen hiervoor binnenkort volgen op initiatief van de lijncoördinator. Aanwezigheid bij deze bijeenkomsten is verplicht voor alle trainers/trainsters.

TC HCGR Voorzitster : Lucienne Gros

Senioren & A-lijn : Sander Robbers & Caithlyn Zwaan ([email protected])

B-C-D lijn : Miriam Naalden & Harold Schuurman ([email protected])

E-F lijn, Benjamin, Mini’s : Martje Langerwerf & Anne de Hoon ([email protected])

Zaalhockey : Andrea van Bavel ([email protected])

Selectiecommissie : Miranda Lips


App | 8 Augustus  | Bijlage