Hervatting trainingen Senioren

Nieuws afbeelding

Beste leden en vrijwilligers,

Sinds afgelopen maandag zijn onze leden tot 19 jaar weer aan het trainen, het is een genot om weer de spelvreugde te horen en zien op onze velden. Dit is mogelijk dankzij hard werk van onze technische commissie, de diverse trainers en de Covid 19 coördinatoren. Dank aan jullie allemaal voor jullie inzet en hulp.

De premier heeft gisteravond in een persconferentie bekend gemaakt dat de coronamaatregelen binnen de sport per 11 mei verder worden versoepeld. Dit houdt in dat ook hockeyers met een leeftijd van 18+ per 11 mei weer kunnen gaan trainen, onder voorbehoud van een goedgekeurd protocol. Want ook deze trainingen zijn alleen mogelijk wanneer iedereen zich aan bepaalde afspraken houdt.

NOC*NSF, de KNHB en andere sportbonden werken daarom aan een algemeen sportprotocol net zoals dat eerder is opgesteld voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Daarop aansluitend werken we binnen de hockeysport met een hockey specifiek protocol, ook voor senioren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: trainen met een beperkt aantal personen en begeleiders op het veld, te allen tijde 1,5 meter afstand houden, geen wedstrijden en toernooien en regels met betrekking tot gebruik van materialen.

De KNHB hoopt het protocol voor de leeftijdscategorie 18+ en een algemeen geldend sportprotocol vrijdag aan het eind van de dag te kunnen delen met de verenigingen. Op die manier zorgen we er gezamenlijk voor dat de verdere openstelling op een veilige manier mogelijk is.

Na ontvangst van dit protocol gaan we binnen hockeyclub Gilze-Rijen de diverse mogelijkheden inventariseren en zal er uiteraard contact worden gezocht met de aanvoerders, coaches en trainers van de diverse seniorenteams. Wellicht zullen we ook dit plan moeten voorleggen aan de gemeente ter goedkeuring, we vragen jullie om begrip en geduld.

Namens het bestuur en technische commissie,

met sportieve groeten,

Freek van Baardwijk
voorzitter


App | 7 Mei