update coronavirus

Nieuws afbeelding

Beste leden, vrijwilligers en ouders van jeugdleden,


Allereerst hopen wij dat jullie en jullie familie in goede gezondheid verkeren. We beleven momenteel bizarre tijden, het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen en vormt een bedreiging van ongekende omvang voor de gezondheid van ons allemaal. Wij zijn momenteel niet bekend met besmettingen of overlijden van onze leden of mensen uit hun directe omgeving, mocht dit wel zijn zo zijn dan wensen wij hen veel sterkte. Het feit dat er voorlopig tot en met 28 april niet gehockeyd kan en mag worden valt hierbij compleet in het niet.

 

Het bestuur van Hockeyclub Gilze Rijen begrijpt als geen ander hoe jullie, er naar snakken om weer samen te gaan trainen en hockeyen. De KNHB beraadt zich momenteel op drie scenario’s na 28 april; hier kun je er meer over lezen: https://hockey.nl/nieuws/de-sport/hockey-minimaal-stil-tot-28-april-bekijk-scenarios-top-en-breedte/. Wanneer de KNHB een definitief scenario heeft uitgewerkt zal het bestuur beoordelen of het voor onze club veilig en verantwoord uitvoerbaar is. Tot nader bericht blijven het clubhuis en de velden gesloten.

 

Achter de schermen wordt er, allerlei overheidsmaatregelen respecterend, doorgewerkt om de dagelijkse gang van zaken draaiende te houden. Onderhoud en schoonmaak gaan door daar waar nodig. Het dagelijks bestuur vergadert regelmatig, de technische commissie vergadert over o.a. selectietrainingen, de arbitragecommissie kijkt hoe we bijvoorbeeld de scheidsrechtercursussen kunnen aanbieden, de evenementencommissie is op zoek naar nieuwe data voor geplande evenementen en de organisatie van het mini weekend staat in de startblokken om toch een leuk weekend voor de jongste jeugd te organiseren zodra het clubhuis wordt vrijgegeven.


We betuigen als club onze steun aan de diverse sponsorenleden en vrijwilligers waarvan er diverse financieel geraakt worden door de huidige crisis, wij wensen hen veel sterkteOok kijken we zelf kritisch naar onze inkomsten en uitgaven. Geen wedstrijden en trainingen betekenen ook geen barinkomsten, het weggooien van niet houdbare dranken en etenwellicht later ook het verlies van sponsoren. Helaas kan niemand inschatten hoelang alle beperkingen nog zullen duren. De huur van de velden, verzekeringen, bondsbijdragen etc. lopen echter gewoon door. Al met al reden voor ons om kritisch te kijken naar onze uitgaven.

 

Daar ook wij niet weten hoe het seizoen zal verlopen zijn wij genoodzaakt om de tweede termijn van de contributie te factureren in deze maand. Wij vertrouwen erop dat jullie je club ook financieel steunen in deze moeilijke tijd en de contributie conform afspraak zullen voldoen. Bij voorbaat onze dank.

 

Gelukkig is er ook goed nieuws, de aanleg van de twee nieuwe watervelden gaat gewoon door en ligt voorlopig nog steeds op schema. In het seizoen 2020/2021 spelen wij op nieuwe watervelden! Het is onze uitdrukkelijke wens om samen het seizoen te beëindigen met een familietoernooi, zodra het clubhuis en de velden weer toegankelijk zijn zullen wij beginnen met plannen en jullie hierover informeren.

 

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid toe. Blijf zoveel mogelijk thuis, let op jezelf en op elkaar, zorg dat je fit blijft!

 

Veel sterkte allemaal,

 

Namens bestuur Hockeyclub Gilze Rijen,


Freek van Baardwijk


Algemeen | 1 April
 

Reacties

img

Wim Dahmen

20-4-2020 @ 21:41:40 |👍👍👍

Reageer op het nieuws