Zaalcoaches online overleg

dinsdag 28 november 2023   |   21:00 - 22:00   |   Geen locatie ingevoerd
Dinsdag  28-11-23 willen we om 21.00 uur een online overleg houden inzake zaalhockey. 

We beginnen met praktische info (oa de opblaashal in Gilze is anders dit seizoen ipv sporthal De Tuintjes) die belangrijk is voor elk team voor een goed verloop van t zaalhockey seizoen en eindigen met ‘t zaalhockey spelletje zelf.

Kan je zelf niet als coach regel dan svp vervanging.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5NjgzMjktNGIxMi00ZjZkLTg2NGQtNjBjMWUwNDczZTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207751f8b-9617-49d5-9024-85f034f400ec%22%2c%22Oid%22%3a%22f58338d4-3bcb-414e-b2f8-64d41970b7e6%22%7d