Vrijwilligersavond en ALV

Nieuws afbeeldingBeste vrijwilligers en leden,  

Zaterdag 24 augustus aanstaande zal de jaarlijkse vrijwillersavond plaatsvinden. Meer informatie daarover volgt nog. 

De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op 25 juni om 20:30 

Agenda ALV 2019

 • Opening
 • Notulen ALV 2017-2018
 • Ingekomen stukken
 • Toevoegingen algemeen bestuur HCGR vanaf seizoen 2018/2019
  • Meeke van Terwisga
  • Lucienne Gros
  • Peter-Jan Spijkers
 • Aftredend en niet herkiesbaar:
  • Miriam Naalden
 • Aftredend en herkiesbaar:
  • Jeroen Krol
 • Jaaroverzicht
 • Technische Commissie
 • Financieel jaarverslag
 • Begroting en vaststelling contributie
 • Rondvraag
 • Afsluiting


 


Algemeen | 18 Mei
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws