Agenda ALV 7 september

Nieuws afbeelding


Agenda algemene ledenvergadering 2021 

- Opening 
Notulen ALV 2020 
- Ingekomen stukken 
- TC 
- Financieel jaarverslag
- Bestuurswisselingen aftredend en herkiesbaar:
  • Freek van Baardwijk (voorzitter) 

  • Annemijn Bulten (secretaris)

- Begroting en vaststelling contributie 
- Rondvraag
- Afsluiting 

Zoals eerder aangekondigd zal de ALV plaatsvinden op 7 september om 19:30 in het clubhuis. 

Hopelijk zien we jullie daar! 


App | 19 Augustus