Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering

Nieuws afbeelding

 


Hierbij nodigt het bestuur van Hockeyclub Gilze-Rijen haar seniorleden en de ouders van haar juniorleden u uit tot het bijwonen van de Algemene LedenVergadering.

Datum: Maandag 14 september 2020
Plaats : Clubhuis, Sportparkweg 9 te Rijen.
Wie : Alle seniorleden en ouders van juniorleden
Aanvang : 19.30 uur.

Agenda

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Jaaroverzicht
 • TC
 • Financieel jaarverslag
 • Bestuurswisselingen
  • Toevoegingen algemeen bestuur HCGR vanaf seizoen 2020/2021
   • Harold Schuurman
   • Linde Grootswagers
  • We hebben dit seizoen afscheid genomen van:
   • Peter-Jan Spijkers
   • Luciënne Gros
   • Meeke van Terwisga
   • Bart Grüter
 • Begroting en vaststelling contributie
 • Voorstel wijziging statuten
  • Artikel 3.2: Einde boekjaar aanpassen van 30 april naar 30 juni.
  • Artikel 13.2 + Artikel 14: Aanpassen naar "de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) worden benoemd door de Algemene Vergadering. De overige bestuursleden worden benoemd door het dagelijks bestuur.
  • Artikel 16.1b: De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt toe aan een combinatie van minimaal 2 leden van het dagelijks bestuur.
 • Rondvraag
 • Afsluiting

 

 

 

 

Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze avond.

 

Het bestuur hockeyclub Gilze-Rijen


 


App | 14 Augustus