Algemene Ledenvergadering

dinsdag 25 juni 2019   |   20:30 - 23:00   |   Clubhuis


Agenda ALV 2019

 • Opening
 • Notulen ALV 2017-2018
 • Ingekomen stukken
 • Toevoegingen algemeen bestuur HCGR vanaf seizoen 2018/2019
  • Meeke van Terwisga
  • Lucienne Gros
  • Peter-Jan Spijkers
 • Aftredend en niet herkiesbaar:
  • Miriam Naalden
 • Aftredend en herkiesbaar:
  • Jeroen Krol
 • Jaaroverzicht
 • Technische Commissie
 • Financieel jaarverslag
 • Begroting en vaststelling contributie
 • Rondvraag
 • Afsluiting