Update trainingsschema en beleid

Nieuws afbeelding


Beste trainingsleden, ouders, trainers,

Binnen HCGR hebben we overleg gehad hoe we de trainingen kunnen gaan opstarten / faciliteren voor de doelgroep zoals door de regering op 21 april jl. gecommuniceerd. Dit is geen eenvoudige opgave en daarom zijn er diverse zaken anders dan wat je "normaal” gewend bent. We vragen aan jullie om dit schrijven aandachtig door te lezen en vragen aan ouders om dit met hun kind te bespreken.

De doelgroep zoals hierboven vermeld betekent dat we voor onderstaande HCGR trainingsleden de trainingen gaan opstarten voor iedereen t/m 18 jaar. Ben je 19 of ouder…………helaas mag je dan niet trainen :

·        Jongste Jeugd ([email protected])

·        B t/m D lijn ([email protected])

·        G-hockey ([email protected])

·        Jong dames 1 & A-lijn (alleen t/m 18 jaar) ([email protected])

 

Hieronder vinden jullie een overzicht van de uitgangspunten :

1.      We faciliteren minimaal 1 training per week vanaf maandag 4 mei 2020 tot en met voorlopig vrijdag 12 juni 2020. Sommige teams hebben 2x in de week training. We zijn afhankelijk van o.a. trainers of we 1x of 2x kunnen faciliteren in deze omstandigheden. 2x per week trainen voor de C-lijn en hoger betekent 1,5 mtr afstand houden. Of dit bevalt van beide kanten (trainer & trainingsleden) moeten we gaan ervaren. Aanpassen kan altijd nog.

2.      We gaan nu nog uit van het feit dat in de 2e helft van juni er gestart gaat worden met de vervanging van de velden. Daarom faciliteren we vooralsnog trainingen t/m vrijdag 12 juni. Mocht dit wijzigen (& langer kunnen trainen) dan zal HCGR dit communiceren.

3.      Alle trainingen worden gegeven door (voor de meeste) teams de bekende trainers & de Covid-19 coordinatoren houden ook (naast de trainers) een oogje in het zeil vwb naleving van alle regels. 

4.      De trainingen kunnen een ander aanvangstijdstip hebben dan wat je tot heden gewend bent. Dit om zoveel mogelijk spreiding te kunnen faciliteren, maar ook zijn we oa. afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainer. Ook worden we verplicht om bij de C-lijn en hoger op een heel veld te trainen per team. Dit heeft dus allemaal gevolgen voor de planning.

5.      Keeperstrainingen vinden geen doorgang. De keepers (t/m 18 jaar) kunnen uiteraard aansluiten bij de reguliere veldtraining van zijn / haar team.

 

Onderstaande afspraken gelden met betrekking tot de organisatie rondom de trainingen :

1.      Gezond verstand gebruiken staat voorop.

2.      Er zijn geen toeschouwers toegestaan op het sportpark. Op het HCGR terrein bevinden zich dus alleen de trainingsleden, trainers & het HCGR Corona aanspreekpunt / coördinator. Ouders die hun kinderen naar HCGR brengen kunnen dit doen tot aan de poort. Het bekende "kiss & ride” principe. Er geldt 1 uitzondering : Benjamins, Jongste Jeugd & G-hockey leden mogen tot aan het veld begeleidt worden door 1 ouder / begeleider waarbij betreden van het veld niet is toegestaan. De ouder / begeleider wordt verzocht om daarna het HCGR sportpark te verlaten. Als de speler behorende tot Benjamins, JJ & G-hockey zelfstandig naar het veld kan / mag lopen dan heeft dat de voorkeur. De Covid 19 coördinatoren zullen dit alles begeleiden.

3.      Ga voordat je naar HCGR vertrekt thuis naar het toilet.

4.      Was voor de training thuis je handen met water & zeep, minimaal 20 seconden.

5.      Niet eerder dan max 10 minuten voor aanvang training mag je het HCGR sportpark betreden.

6.      Leden die naar HCGR lopen of fietsen worden op het sportpark gevraagd om rechts aan te houden. De Covid 19 coördinatoren zullen dit begeleiden.

7.      Parkeer je fiets achter op de bestrating achter de goal van het veld waarop je moet trainen. De Covid 19 coördinatoren zullen dit begeleiden.

8.      Leden die het sportpark verlaten worden gevraagd om rechts aan te houden. Controleer in Lisa op welk veld je training hebt; dit kan afwijkend zijn ten opzichte van wat je gewend bent. 

9.   Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken zoals eigen stick en bidon. Alle trainingsmaterialen worden uitgereikt door de trainer en je wordt gevraagd om het trainingsmateriaal niet met je lichaam aan te raken.

10.   Er wordt getraind zonder hesjes & vragen aan diegenen, die in het bezit zijn hiervan, om zowel het thuis als uit shirt mee te nemen naar de training.

11.   Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld.

12.   Ballen worden alleen door de trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan.

13.   Houd rekening met 1,5 meter afstand op het moment dat je het sportpark betreedt en verlaat (oftewel : voor, tijdens, na de training). Dit geldt voor :

a.      Alle trainingsleden in relatie tot de trainer

b.      Alle trainingsleden onderling A t/m C lijn, G-hockey & Jong Dames 1

                                               i.      JJ & D-jeugd onderling geldt de 1,5 mtr regel niet voor zover de leeftijd t/m 12 jaar is. Train en speel je in de D-lijn en je leeftijd is > 12 jaar dan geldt de 1,5 mtr afstand regel.

14.   Na afloop van de training blijft niemand op het sportpark. We vragen je om direct na de training het sportpark gedoseerd te verlaten, de Covid 19 coördinatoren zullen dit begeleiden.

15.   Het clubhuis en kleedkamers zijn tijdens de training niet toegankelijk om te verblijven

a.      Alleen de wc (in de kleedkamers) is toegankelijk en daar is ook gelegenheid om je handen te wassen

16.   Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie.

17.   Het materialenhok is enkel en alleen toegankelijk voor de trainer. Trainers zijn geïnformeerd over het verantwoord sporten. Echter dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sporter en de trainer.

18.   Tot slot, ieder lid hanteert de RIVM richtlijnen zoals die al weken gelden : 

a.      Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog & gebruik papieren zakdoekjes

b.      Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt : neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

c.       Blijf thuis als iemand in je huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten

d.      Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. Binnen het gezin geldt gewon 2 weken, niet na laatste contact.

e.      Vermijd het aanraken van je gezicht

f.       Schud geen handen

 

Update 11-05-2020

We gaan ook de trainingen van de senioren  faciliteren. Alle regels zoals hierboven verme ld gelden ook voor de seniorenlijn.  We rekenen volledig op de naleving hiervan. Ook de Covid-19 coordinatoren zijn aanwezig t ijdens de trainingen van de senioren.

 

 

Het "Corona trainingsschema” vind je ingesloten bij dit artikel. Mochten er nog vragen zijn dan vragen je om contact op te nemen met het mailadres van de "doelgroep / lijn” zoals aan het begin van dit schrijven vermeld.

 

Have fun. be safe & follow the guidelines.

 

HCGR bestuur & TC


Algemeen | 14 Mei  | Bijlage